Мојот страв

Активност - "Мојот страв"

Возраст: 2-4 години

Објект: "Лавче"

Цел: Да се оспособува за прифаќање и соочување со стравот од животни, темнина, непознати луѓе и ненадејни ситуации.