Што се наоѓа под, а што се наоѓа над

“Што се наоѓа под, а што се наоѓа над” - математички активности 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на способност за логичко  размислување и вложување на релации во однос на себе; способност за слушање на литературна творба и креативно изразување на претставите преку ликовна игра.