Класификација на форми

3-4 години

Објект - Буба Мара

Целта е да се развиваат способности за класификација според боја, форма, големина и вид.