Кој прв до целта

“Кој прв до целта” - подвижна игра

3-4 години 

Објект - Пчелка 1

Цел: да ги развива и негува позитивните емоции - љубов, радост, среќа, задоволство, опуштеност и сигурност.