Што има пред, а што има зад

“Што има пред, а што има зад” - математички текнувалки 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат способности за именување на елементи и релации со помош на сетилата и вербално искажување на односи и релации, збогатување на социо-емоционалното искуство преку колективна подвижна игра.