Снешко од моето име

Објект - Буба Мара 1

Возраст од 5-6 години

“Снешко од моето име”

Цел - да се поттикне интерес за пишување кај детето.