Пингвин

“Пингвин” - натпреварувачка игра

Возрасна група 4-6 години

Објект - Буба Мара 1

Целта на активноста ни беше да се поттикне детето да комбинира секвенции на неколку моторички движења на организиран начин (полигон).