Бела приказна

“Бела приказна” - приказна по слика 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива потребата од поставување на прашања со цел да се добие објаснување, интерактивно решавање на проблемски  ситуации преку користење на различни предмети, користење на ножици, развој на сетилата.