Снегулки

Активност "Снегулки"

Возрасна група 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се поттикне интересот за користење на различни ликовни материјали, разновидна хартија, бои, четки и сл.