Топла облека

“Топла облека” - ликовна игра

4-6 години

Објект - Буба Мара 1 

Целта на активноста беше да се развива способноста на детето за самостојно, тандемско и колективно ликовно творење, со поттикнување да држи ножички со едната рака и да се сече хартија по зададена линија.