Златна рипка

“Златна рипка” - ликовна игра

4-5 години

Објект - Пчелка 2

Цел на активноста: Да се развива способноста за правилно користење на ликовниот материјал и негово комбинирање, да се развива способност за користење на доминантната рака и да се поттикне држење на ножички со едната рака и сечење хартија по зададена линија.