Брод и бранови

Активност: Нацртај брод и доцртај ги брановите - графомоторичка вежба 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност детето да ја користи доминантната рака, меѓусебна комуникација со врсниците, креативно изразување на фантазијата.