Спортски игри

Група 2-4 години

Објект "Лавче"

Да се развива способноста за координација на рацете и нозете при основните движења: одење, провлекување, скокање.