Рибар-жабар

Активност: “Рибар-жабар”

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнуваат способности за заучување на стихови наизуст, правилен и поврзан говор, способност за препознавање количина и броење.