Препознај боја и изброј до 10

“Препознај боја и изброј до 10” - математичка игра

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се развиваат способности за класификација според боја и умешност за броење до 10.