Богатство од животни

3-4 години

Објект - Буба Мара 1

Оваа активност е дел од интерниот проект кој оваа година се реализира во објект Буба Мара 1 со наслов “Скриено богатство”.

“Богатство од животни” е практична активност реализирана во група од 3-4 години. За таа цел имавме гостинче зајче и папагалче во нашата група со цел кај децата да се негива и развива чувство на љубов кон животните.