Гнездото на пилето

“Гнездото на пилето” - конструктивна игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да се поддржува љубопитноста на детето кон нови предмети и настани во опкружувањето.