Тајните на длабочините

“Тајните на длабочините” - сликовница

4-5 години

Објект - Буба Мара

Цел - да се прошируваат и продлабочуваат знаењата за морскиот свет, поттикнување на креативната фантазија преку ликовна и конструктивна игра.