Животни во море

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност за именување и опишување на животинскиот свет во море, запознавање со цифрата на бројот 3.