Рипчето Немо

“Рипчето Немо” - цртан филм

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на развој на мисловни процеси и способност да ја разберат содржината и да дискутираат; креативно изразување на претставите.