Погоди што сум јас

Активност: “Погоди што сум јас”

4-6 години

Објект “Лавче”

Цел на активноста: Да се развива способноста за искористување на играта и игровните активности во функција на учење и откривање.