Што има во кутијата?

Хетерогена група во објект “Пчелка 1”.

Цел - Да се поттикне користење на своите сетила (вид, слух, допир, мирис и вкус).