Кој се крие во часовникот?

2-3 години

Објект - Пчелка 1

Активност: “Кој се крие во часовникот?”

Целта е да се поттикнува детето на спонтаност во контактите со возрасни и врсници.