Користење техничка вода

Активност која е дел од проектот ЕКО ИНТЕГРАЦИЈА

“КОРИСТЕЊЕ ТЕХНИЧКА ВОДА”

Децата од 5-6 години од објект “Буба Мара” денес научија нешто повеќе за поимот “техничка вода” и за што можеме да ја користиме во секојдневието.