Што има во морето

"Што има во морето"- ликовна игра

Возрасна група 4-6 години

Објект "Лавче"

Цел на активноста: Да се развијат способности за различни ликовни техники и комбинации и способност за тандемско и колективно ликовно творење.