Шарени рипчиња

“Шарени рипчиња” - класификација по големина

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат децата на логичко размислување, класификација по големина, боја и релација над-под, користење на математички операции во секојдневните активности.