Брод - капетан

“Брод - капетан” - разговор

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се прошири знаењето за видови бродови и запознавање со професијата капетан.