Роденденска кутија

“Роденденска кутија” - истражувачка игра

2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел на активноста е да се поттикнуваат децата кон сопствено изразување преку игра, слика, песна, музика и движење.  Именување предмети и развој на правилниот изговор низ секојдневните активности.