Бушаво маче

“Бушаво маче” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнува самостојноста во користењето на различен ликовен и останат неликовен материјал.