Што ли се крие под водата

“Што ли се крие под водата” - истражувачка игра

Возраст 2-3 години

Објект - Буба Мара

Да се охрабрува детето да поставува прашања за непознати предмети во моментот на набљудувањето и да се поттикне интересот за учество во ликовни активности.