Патот на водата

“Патот на водата” - разговор

4-5 години

Објект - Буба Мара

Подигнување на свеста на пошироката заедница за хигиена во дворот; да се навикнат да учествуваат во уредување на просторот, запознавање со правила на однесување, подигнување на еколошката свест, поттикнување на личниот процес на учење и способност за слушање и разбирање на творба.