Крокодил

“Крокодил” - ликовна игра

Деца од 3-4 години

Објект “Буба Мара”

Целта е да се поттикнува иницијативноста при изборот на материјалите за учечките и истражувачките активности.