Како се чувствувам

2-3 години

Објект - Пчелка 2

“Како се чувствувам” - говорна игра

Да се поттикнува детето да ја развива способноста за препознавање позитивни и негативни чувства.