Каде се крие црвчето

2-3 години

Објект - Пчелка 1

Активност - “Каде се крие црвчето”

Да се поттикне детето да ги користи и зајакнува дланката и прстите.