Аквариум

“Аквариум” - стихотворба

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат способности за заучување на стихови наизуст, правилен изговор, креативно изразување на фантазијата преку  творечка конструктивна игра.