Медуза

“Медуза” - изработка од рециклирачки материјал

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел : Да се поттикнува и негува истрајноста во откривањето и во учењето.