Подморници

“Подморници” - творечка имитативна игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се оспособува да изведува локомоторни и координација на движења, поттикнување  на развојот на сопствен стил на учење.