Презентација од интерна обука

Презентација од интерна обука со наслов:
„Родителството и родителските стилови на воспитување кај децата“
ПЕДАГОГ МАРГАРИТА  СТАВРОВА
Педагогот на градинката изготви презентација со наслов:
„Родителството  и родителските стилови на воспитување кај децата“ за интерно стручно усовршување за вработените воспитувачи, негуватели, стручни работници и соработници.
Цел: да се продлабочат професионалните компетенции и да се стекнат нови знаења за видови на родителство и родителските стилови кој постојат при воспитување на  децата уште од најмалата возраст.
Како што кажал и Махатма Ганди „Секој дом е универзитет, a секој родител професор“.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: