Предмети во нашиот дом

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способноста кај децата за забележување и вербално опишување на  предметите од опкружувањето.