Брод

“Брод” - ликовна игра

Деца од 3-4 години во објект Пчелка 1.

Целта ни е да се развива креативноста на детето и истрајноста во процесот на учење и откривање.