Сонце

“Сонце” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Да се поттикне детето да ги користи движењата на прстите и дланките за конкретна цел и да се поттикне интерес за учество во ликовните активности.