Мама и јас

Деца од 3-4 години во објект Пчелка 1

Да се негува позитивен емоционален однос кон членовите на семејството.