Светски ден за заштеда на енергијата

Педагогот на градинката Маргарита Ставрова изготви презентација по повод одбележувањето на:

„Светскиот ден за заштеда на енергијата - 5 март"

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: