Честитка за мама

“Честитка за мама” - ликовна игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Поттикнување на љубов, почит и позитивни емоции кај децата, весело расположение  при престој на чист воздух, способност за споделување на улоги при игра.