Љубезниот лав

“Љубезниот лав” - игра на улоги

4-5 години

Објект - Сонце

Да се поттикне процес на учење за поимот љубезност.