Плива-тоне

“Плива-тоне” - истражувачка игра

Проек - Рециклирање со имагинација

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност за користење на истражувањето во стекнување нови знаења и искуства.