Сирена

"Сирена" - сликовница

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне внимание за следење на туѓиот говор, запознавање со нова содржина, прераскажување по слики и способност за ликовно и креативно изразување на фантазијата.