Прстенот на дното од морето

“Прстенот на дното од морето” - серија слики 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за забележување на детали и карактеристики; поврзување на говор со слики, репродуцирање на литературната творба и креативно изразување на фантазијата преку цртање на впечатоци.