Сликар

“Сликар” - стихови

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне учење на стихови наизуст, воочување на бои, препознавање и мешање на основните бои и добивање на нови, квалитет и нијанси.