Сложувалка на емоции

4-5 години

Објект - Сонце

Да се оспособи детето за препознавање, именување и изразување на емоциите на соодветен начин.